Anasayfa » 🐶 Köpek » Köpek Eğitimi Aşamaları Nelerdir?
Yeliz Özdemir
Bilge Pakize Editörü

Köpek Eğitimi Aşamaları Nelerdir?

Köpek eğitimlerinde aşamalar köpeklerin yaş dönemlerine ya da cins özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Köpek eğitimi aşamaları olarak şu şekilde adımlar oluşturulmaktadır:

  • Birinci adımda köpeğin eğitim alma konusunun belirlenmesi gerekmektedir. Her eğitimin metodu farklı olduğu gibi her eğitime uygun köpek cinsi de farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle öncelikli olarak eğitim seçimi yapılması gerekmektedir.
  • Eğitim için ikinci olarak köpeğin yaş döneminin uygun olup olmadığının da belirlenmesi gerekmektedir. İlk olarak verilen tuvalet eğitimi için en alt dönem üç ay olarak belirlenmektedir.
  • Köpek eğitimi içerisinde ödül metodu kullanılmakta olup istenen davranışa ödül verilmekte olup istenmeyen davranışa ceza uygulaması ya da mahrum bırakma uygulaması yapılabilmektedir.
  • Eğitimin başarılı olması için aynı şekillerde birden fazla olacak şekilde tekrarlanması gerekmektedir.
  • Köpeğin her tekrarda aynı davranış sonuçlarını göstermesi durumunda köpek eğitiminin başarılı bir biçimde sonuçlandığı bilinmektedir.

Köpek Eğitimi Nasıl Verilir?

Köpek eğitimi verilirken eğitime uygun metodun seçilmesi gerekmektedir.

Tuvalet eğitimi için ev içerisinde ya da ev dışarında eğitim verildiği gibi ileri düzey itaat eğitimlerinde genellikle köpek eğitim merkezinde yatılı bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

Köpeklere eğitim verilirken ödül olarak köpeğin sevdiği bir nesnenin ya da sevdiği türden bir mamanın kullanılması gerekmektedir.

Fakat eğitimde tutarlılık sağlanabilmesi için her komutta aynı ödülü vermeye dikkat etmek gerekmektedir.

Köpek eğitimlerinde disiplinli bir tutum gerekli olmaktadır.

Yumuşak ve tutarlılıktan uzak bir üslup kullanılması durumunda köpekler bunu oyun olarak algılayacakları için verilen komutlara duyarsızlaşmaları söz konusu olmaktadır.

Köpek eğitimi verilirken bunların yanı sıra sevgi bağının da sürdürülmesi gerekmektedir.

Komut verilirken sert bir üslup tercih ediliyorken ödül verme esnasında köpeklerin sevilmeleri onların motivasyonlarını arttırmaktadır.

Köpek eğitiminde ilk olarak tuvalet eğitiminin verilmesi devamında sırasıyla temel itaat ve ileri itaat eğitimlerinin verilmesi gerekli görülmektedir.

Bu sıralamanın farklılaşması durumunda eğitim içeriklerinden istenen sonuçlar alınamayabilir.

Köpeklerde İtaat Eğitimi Nasıl Verilir?

Köpeklerde itaat eğitimi verilirken komutların net ve tutarlı bir biçimde verilmesi gerekmektedir.

Köpekler alacakları komutlarda ses tonu ile bir koşullanma sağladıkları için yüksek ses tonuyla komut verilmesi gerekmektedir.

İtaat eğitimi için köpeklerin evde olması ya da köpek eğitim merkezinde olması gibi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Evlerde de itaat eğitimleri başarılı bir biçimde verilebildiği için köpeklerin ya da sahiplerinin tercihlerine bağlı olarak bir planlama yapılması beklenmektedir.

Temel itaat eğitimi her köpek için verilebilen bir eğitimdir.

Önemli olan doğru metodun kullanılması ve sabırlı bir biçimde köpeklerin eğitimlerini tamamlamalarının beklenmesi olmaktadır.

Köpeklerin itaat eğitimi sürecinde cinslerine bağlı olarak farklı süreler söz konusu olabilmektedir.

Yavru köpekler ortalama olarak bir ay içerisinde itaat eğitimi alabilirken, yetişkin köpekler daha uzun sürelerde eğitim almaktadırlar.

İtaat eğitimi de ödüllendirme üzerinden verilmekte olan bir eğitimdir.

Fakat tuvalet eğitimi ve itaat eğitimi sürecinde kullanılan ödül yöntemlerinin birbirinin aynısı olmaması eğitim motivasyonunu arttıracaktır.

Köpeklerde İleri İtaat Eğitimi Neden Önemlidir?

Köpeklerde ileri itaat eğitiminin önemi tasmasız bir eğitim olmasından kaynaklanmaktadır.

Sosyal ortam içerisinde köpeklerin kendi varlıklarını korumaları ve çevreyle uyumlu bir yaşam sürmeleri ileri itaat eğitimi ile mümkün olmaktadır.

İleri itaat eğitimi verilirken köpeklerin aynı zamanda beraber yaşadıkları insanları da açık tehditlere karşı korumaları sağlanmaktadır.

Saldırgan bir tavra gerek kalmadan yalnızca önemli durumlarda bu komutlar ile uzak mesafeden bir koruma sağlayabilmektedirler.

Köpek eğitimi aşamaları içerisinde ileri düzey bir eğitim olması nedeniyle her köpek için kolaylıkla verilemediği bilinmektedir.

Bazı köpekler ileri düzey itaat eğitimi almaya dirençli olduklarından farklı alanlara yönlendirildikleri bilinmektedir.

İleri düzey itaat eğitimi alan köpeklerin aldıkları komutları gönüllü bir biçimde yerine getirmeleri sayesinde sahiplerinin yanlarında olmadığı durumlarda bile güvenli bir biçimde yaşayabilmektedirler.

İleri itaat eğitimi aynı zamanda özelleştirilmiş pek çok eğitimin de temelini oluşturmaktadır.

Koruma ya da asayiş gibi özel olarak planlanan eğitimlerde köpeklerin ileri düzey eğitim almaları durumunda daha başarılı oldukları bilinmektedir.

İleri düzey itaat eğitimi alan köpeklerin öncesinde temel itaat eğitimlerini de tamamlamış olmaları beklenmektedir.

Temel itaat eğitimlerinin düzenli olarak verilmediği durumlarda ileri düzey itaat eğitimleri de sonuç vermeyeceğinden uygulanmamaktadır.

Köpeklere verilen ev koruma görevleri de ileri düzey itaat eğitimi içerisinde yer almaktadır.

Evlerin bahçesinde tasmasız olmalarına rağmen, koş ya da atla gibi benzer komutlarla güçlü bir koruma sağladıkları bilinmektedir.

Köpeklerde Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir?

Köpeklerde tuvalet eğitiminin verilmesi üçüncü ayda başlamaktadır.

Üçüncü ayını dolduran köpeklere ev içerisinde ya da ev dışarında tuvaletlerini istenen yere yapmalarına yönelik davranışlar kazandırılabilmektedir.

Köpekler için tuvalet eğitimi verilirken öncelikli olarak bir alan oluşturulması gerekmektedir.

Oluşturulan bu alan sayesinde köpeklerin kendilerini huzurlu hissedecekleri ortamları kullanma motivasyonları da artacaktır.

Tuvalet eğitiminde öncelikli olarak ödül yöntemi kullanılmakta olup ceza verilmesi önerilmemektedir.

Üç aylık dönemde verilen bu eğitimin içeriğinde ceza olması durumunda köpeklerde davranış bozuklukları gibi durumlarla karşılaşıldığı bilinmektedir.

Ödül yöntemleri ise köpeklerin istenen yere tuvaletlerini yapmaları durumunda dışsal motivasyon olarak sağlandığı için önemli olduğu bilinmektedir.

Ödül olarak da top ya da mama kullanılabilmektedir.

Köpeklerin topu çok sevmeleri ve bu topları oyun esnasında kullanmaları tuvalet eğitimi sürecini olumlu etkilediği gibi köpeklerin de daha mutlu olmalarını sağladığı bilinen öneriler arasında yer almaktadır.

Yavru Köpek Eğitimlerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yavru köpek eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler öncelikli olarak sakin bir üslubun tercih edilmesidir.

Köpekler yavru oldukları dönemlerde sese duyarlılıkları vardır. Bu nedenle çok yüksek ses ile komut almayı sevmezler.

Yavru köpekler aynı zamanda sevgi almaya ihtiyaç duydukları bir dönemde olmalarından dolayı cezalandırılmaktan da kaçınırlar.

Ceza yoluyla farklı davranışları öğrenebilmelerine rağmen bu yöntemin yavru köpekler için uygun olmadığı bilinmektedir.

Köpek eğitiminde sert ve net bir tutum önemlidir.

Yavru köpeklerin eğitim sürecinde ise bu tutumda dengenin sağlanması ve korkutucu bir sert üslupla komut verilmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yavru köpeklerin eğitim süreci daha hızlı sonuç veren eğitimler olmasına rağmen belirli bir süreyi gerektirmektedir.

Bu nedenle sabırlı bir biçimde aynı eğitim yöntemlerinin kullanılmaya devam edilmesi ve üslupta tutarlılığın korunması önemli olmaktadır.

Köpek Eğitimlerinde Kullanılan Metotlar Nasıldır?

Köpek eğitimlerinde kullanılmakta olan metotlar ödül ve ceza yöntemleri olarak bilinmektedir.

Ödül yöntemi içerisinde köpeklerin istedikleri davranışlarının hemen ardından sevdikleri bir objenin ya da mamanın verilmesi sayesinde bu davranışın pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

Ceza yöntemi ise ödülün tam karşıtı olarak istenmeyen davranışlar sonucunda köpeklerin sevdikleri bir objeden ya da bir durumdan uzaklaştırılmalarının sağlanması olarak bilinmektedir.

Bu durumda köpeklerde olan bir şeyin verilmemesi mahrum bırakma olarak da adlandırılmaktadır.

Ödül ve ceza yöntemleri farklı şekillerde de uygulanabildiği gibi en sert ve katı biçimde uygulanan yöntem Alman metodu olarak bilinmektedir.

Bu metot içerisinde saldırgan köpekler bile tüm komutları öğrenmektedirler.

Köpek eğitimi aşamaları belirlenirken de kullanılan bu metotlar üzerinden bir sistematik belirlenmekte ve köpeklerin özelliklerine uygun bir biçimde uyarlanmaktadır.