Anasayfa » 🐶 Köpek » Sokak Köpeği » Sokak Köpeği Tarafından Isırılanlar İçin Tazminat Davası Dilekçe Örneği: Sahipli Köpek Isırması Durumunda Ne Yapılmalı?
Hamide Sade
Bilge Pakize Editörü

Sokak Köpeği Tarafından Isırılanlar İçin Tazminat Davası Dilekçe Örneği: Sahipli Köpek Isırması Durumunda Ne Yapılmalı?

Köpek ısırıkları, beklenmedik ve stresli durumlar yaratabilir. Özellikle sahipli bir köpeğin saldırısına uğradıysanız veya sokak köpeği tarafından ısırıldıysanız, tazminat hakkınız olabilir. Bu durumda atılacak adımlar ve gerekli belgeler, tazminat davası süreçleri ve dilekçe örnekleri ile ilgili bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sahipli Köpek Isırması Tazminat Davası

Sahipli bir köpeğin saldırısına uğramak, mağdurun yaşamında beklenmedik bir travma yaratabilir. Bu tür bir olay sonrasında, zarar gören kişinin atması gereken adımlar ve başvurması gereken yasal yollar vardır.

Sahipli köpek ısırması durumunda atılacak adımlar arasında, olayın fotoğraflarını çekmek, tanıkların ifadelerini almak ve tıbbi raporlarınızı toplamak bulunur. Bu belgeler, tazminat davası için gerekli belgeler arasında yer alır ve davanın güçlü bir temele oturtulmasına yardımcı olur.

Sahipli köpek ısırması sonucu açılabilecek tazminat davaları, maddi ve manevi zararların giderilmesi için önemlidir. Maddi zararlar, tıbbi masraflar ve iş göremezlik gibi doğrudan maliyetleri; manevi zararlar ise yaşanan acı ve sıkıntıyı kapsar.

Sokak Köpeği Isırması Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Sokak köpeği tarafından ısırılma olayları, mağdurlar için hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlayıcı olabilir. Bu tür bir durumda, tazminat davası açma süreci, mağdurun haklarını araması için kritik bir yoldur.

Sokak köpeği ısırması sonucu tazminat davası açma süreci, öncelikle olayın detaylı bir şekilde kayıt altına alınmasını gerektirir. Bu, olay yerindeki fotoğraflar, tıbbi raporlar ve varsa tanık ifadeleri ile sağlanabilir.

Sokak köpeği ısırması tazminat davası dilekçe örneği, mağdurun idareye veya ilgili mahkemeye başvururken kullanacağı resmi bir belgedir. Bu dilekçede, yaşanan olayın detayları, uğranılan zararlar ve talep edilen tazminat miktarı açıkça belirtilmelidir.

Örnek:

KAYSERİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

BİRLEŞTİRME TALEPLİDİR

DAVACI :

DAVALILAR :

DAVA : Manevi Tazminat

DAVA DEĞERİ : 10.000.00 TL

İZAHAT

Kayseri ili Seyhan Mahallesinde ikamet etmekteyim. 12 tarihinde aynı yerde ikamet ettiğim Hasan’ın köpekleri tarafından ısırıldım. 13 gün Kayseri Hastanesinde yatmış oldum. Bundan dolayı çalışamadım ve dolayısıyla evimin geçimini sağlayamaz oldum. Bu süreçte çalışamadığım gibi yaşadığım travmadan dolayı daha sonraki sürelerde de kendimi işime ve sosyal hayatıma entegre edemedim. Şimdi ise ayaklarım uyuşuyor, beynim dönüyor, kafam çevriliyor.

Sorumsuz davalılar hala kendilerini haklı duruma sokmak istemeleri ve bu durum sonucu ölümden dönmemle sonuçlanmasını davalıları hiç umurlarında olmamaktayım. Benim de evim barkım var, bakmak zorunda olduğum çocuklarım var, iki tane okuyan öğrencim var. Birisi Çukurova Üniversitesi’nde okumaktadır. Kendisinin aylık masrafı bana 500 TL’yi bulmaktadır. Diğer çocuğum ise Mersin’de yatılı okulda okumaktadır. Ben bu hastalığım çerçevesinde bu çocuklarımı mağdur ettim. Bankadan çocuğuma 15.000.00 TL para çektim ihtiyaçlarımı karşılamak için. Bilakis ben yukarıda izah ettiğim adamların köpeklerinin ısırmasından dolayı çok mağdur oldum. Ve halen de mağdur durumdayım. Yukarı da belirttiğim nedenlerden dolayı mağduriyetimin giderilmesi için olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte 10.000.00 TL manevi tazminat talebimin yerine getirilmesini mahkemenizden arz ve talep ederim.

Kayseri Hukuk Mahkemesinin 15 esas sayılı dosyasında davalılara benim tarafımdan açılan tazminat davasının aynı somut olay üzerine açılmasından dolayı bu açılan davanın Kayseri Asliye Hukuk Mahkemesinin 11 esas sayılı dosyasıyla birleştirilmesini talep ediyorum.

DELİLLER : Kayseri Asliye Ceza Mahkemesinin sayılı dosyası, Kayseri Asliye Hukuk Mahkemesinin ayılı dosyası, tanık, keşif, bilirkişi, yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olan nedenlerle, iş bu davanın Kayseri Asliye Hukuk Mahkemesinin 11 E sayılı dosyasıyla birleştirilmesine, davamızın kabulüne, dava tarihinden başlamak üzere yasal faiziyle birlikte 10.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine, yargılama harç ve giderlerinin karşı tarafa yüklenilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Sokak köpeği ısırması tazminat davası için dikkat edilmesi gerekenler arasında, başvurunun zamanında yapılması, gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulması ve olayın idareye veya mahkemeye doğru bir şekilde aktarılması yer alır.

Sokak Köpeği Isırması Tazminat Davası

Sokak köpeği ısırması sonucu tazminat davası açmak, mağdurun yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için önemli bir adımdır. Bu süreç, belirli aşamalardan oluşur ve dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekir.

Sokak köpeği ısırması tazminat davası nasıl açılır? sorusunun yanıtı, öncelikle doğru merciye başvurmayı içerir. Bu, genellikle idare mahkemeleri olup, olayın yaşandığı yerel yönetimlerin sorumluluğu altındadır.

Sokak köpeği ısırması tazminat davası şartları ve süreçleri, mağdurun uğradığı zararın tespiti, zararın idare tarafından kabul edilip edilmediği ve davanın mahkemede görülme sürecini kapsar.

Sokak köpeği ısırması tazminat davası kazanma ihtimalini artıran faktörler, sağlam kanıtların sunulması, olayın idare tarafından ihmal edildiğinin kanıtlanması ve mağdurun yaşadığı zararın net bir şekilde ortaya konulmasıdır.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

Sahipli köpek ısırması tazminat davası açmak için hangi kanıtlar gereklidir?

Sahipli köpek ısırması tazminat davası açmak için gerekli kanıtlar arasında, olay yerinden fotoğraflar, tıbbi raporlar, tanık ifadeleri ve köpeğin sahibine ait bilgiler yer alır.

Sokak köpeği ısırması sonucu tazminat davası açarken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar nelerdir?

Sokak köpeği ısırması sonucu tazminat davası açarken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar, olayın hemen kayıt altına alınması, tıbbi tedavinin belgelenmesi ve hukuki sürecin zamanında başlatılmasıdır.

Köpek ısırması tazminat davası sonuçlanma süresi ne kadar sürmektedir?

Köpek ısırması tazminat davası sonuçlanma süresi, davanın karmaşıklığına ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişebilir. Genellikle birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir.

Köpek ısırması olayında psikolojik destek masrafları tazminat kapsamında mıdır?

Köpek ısırması sonucu yaşanan travma nedeniyle alınan psikolojik destek ve terapi masrafları, manevi tazminat kapsamında değerlendirilebilir ve tazminat talebinde bulunulabilir.

Köpek ısırığı sonrası yapılan aşılar için tazminat talep edilebilir mi?

Evet, köpek ısırığı sonrasında yapılan kuduz aşısı gibi tıbbi müdahaleler sonucunda oluşan masraflar, maddi tazminat talebinin bir parçası olarak idareden talep edilebilir.