Anasayfa » Güvercin » Güvercin ile Kumru Arasındaki Farklar Nelerdir? +Ses, Fiziksel, Davranışsal
Yeliz Özdemir
Bilge Pakize Editörü

Güvercin ile Kumru Arasındaki Farklar Nelerdir? +Ses, Fiziksel, Davranışsal

Güvercin ve kumru arasındaki fark fiziksel, işitsel ve davranışsal anlamda göze çarpar. Güvercin ve kumrular aynı kanatlı familyasına aittir ve ikisi de “Güvercingiller” sınıfına mensuptur. Fakat iki tür arasında gözle görülür farklılıklar mevcuttur.

Güvercinler görünüş itibariyle kumrulara nazaran daha tombul ve iridir. Ayrıca güvercin ve kumru tüyleri arasında da birtakım farklılıklar vardır.

Bunlar dikkatle incelendiğinde güvercin ve kumru farkı kolayca anlaşılabilir ve ayrımları yapılabilir.

Güvercin ile Kumru Arasındaki Fiziksel Farkları Nelerdir?

Güvercin ve kumrunun fiziksel farkları bilmek iki türü birbirinden ayırmak açısından büyük önem taşır. Güvercin ve kumru arasındaki fiziksel farklar şu şekildedir:

  • Güvercinler kumrulara nazaran daha iri bir görünüme sahiptir.
  • Güvercinlerin tüyleri, kumruların tüylerine göre daha yuvarlak bir görünümdedir. Kumruların kuyruk tüyleri çok daha sivridir
  • Kumrular güvercinlere nazaran daha ince bir yapıdadır. Kafa ve gövdeleri güvercinlere göre çok daha küçüktür.

Güvercin ile Kumru Arasındaki Ses Farkları Nelerdir?

Güvercin ve kumru sesleri birbirinden rahatça ayırt edilebilmelerini sağlar. Kumrular halk arasında “guguk” kuşu olarak da bilinir. Güvercin ve kumru farkı ses özellikleri açısından da rahatça ortaya çıkar.

Güvercin ile Kumru Arasındaki Davranışsal Farkları Nelerdir?

Güvercin ve kumru davranışları eşeysel davranışlar açısından farklı özelliklere sahiptir ve bu anlamda da ayırt edilebilirler. Kumrular tek eşli bir yapıdadır. Güvercinler ise dönemsel eşlere sahiptir ve her yumurtlama döneminde farklı eşler seçerler.

Güvercin ile Kumru Arasındaki Yaşam Süresi Farkı Nedir?

Güvercin ve kumru yaşam süreleri güvercin ve kumru farkı açısından belirleyici bir özelliğe sahiptir. Kumruların ortalama olarak ömrü 1 yıldır, güvercinler ise doğada 6 – 8 yıl kadar yaşayabilirler.