Anasayfa » Güvercin » Güvercin Gübresi ve Şerbeti Nedir, Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır ve Elde Edilir, Nerelerde Kullanılır?
Bu içerik Ahmet Birinci (Petshop) Ahmet Birinci tarafından incelenmiştir.
Yeliz Özdemir
Bilge Pakize Editörü

Güvercin Gübresi ve Şerbeti Nedir, Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır ve Elde Edilir, Nerelerde Kullanılır?

Güvercin gübresi ve şerbeti, güvercin dışkılarından elde edilen oldukça değerli bir gübre çeşididir. Zengin içeriğe sahip olması sebebiyle uygulandığı m2 bazında elde edilen ürünlerin sayısını ve kalitesini artırır.

Güvercin Gübresi ve Şerbeti Nedir?

Güvercin gübresi, güvercin dışkısından elde edilen bir gübre çeşididir. Güvercinler, toplu halde yaşayan canlılardır. Dolayısıyla güvercin gübresi de güvercinlerin toplu olarak yaşadıkları yerde bol miktarda bulunur.

Güvercin gübresi, eski yıllardan beri kullanılan ve bitkiler bakımından besin kaynağı özelliği taşıyan gübre türüdür.

Güvercinlerin yedikleri yemin bir bölümünü ya da tamamını sindirmeksizin dışkı yolu ile dışarı atması halinde dışkıların fermantasyona uğraması söz konusu olur. Bu fermantasyon sayesinde güvercin gübresinin oluşumu tamamlanmış olur. Güvercin gübresinin kullanım amacı, ürün verimini artırmaktır.

Gübre şerbeti, doğal gübrelerin bir süre suda bekletilmesi sonucu elde edilen sıvıyı ifade eder. Güvercin gübresi şerbeti ise güvercin gübresinin bir süre suda bekletilmesi ile elde edilen sıvıya verilen isimdir. Asıl gübreleme işleminin yerini tutan bir uygulama değil; esas gübrelemeye destek amacı taşıyan bir uygulamadır.

Güvercin Gübresi İçeriği Nedir?

Güvercin gübresi, içeriği bakımından en zengin olan gübrelerin başında gelir. Güvercin gübresi, içinde en çok ürik asit bulunduran gübrelerden biridir. Bu gübrenin içinde farklı miktarlarda azot, fosforik asit ve organik madde bulunur.

Güvercin gübresi uygulaması, organik tarım bakımından en uygun yollardan biridir. Güvercin gübresi içeriğinin oldukça verimli özelliğe sahip olması sayesinde bitkilerin olumsuz koşullara karşı gösterdiği dirençte artış meydana gelir. Aynı zamanda güvercin gübresinin uygulandığı ürünlerin kalitesi de artar.

Güvercin Gübresinde Azot Var Mıdır? Miktarı Ne Kadardır?

Güvercin gübresi, içinde azot bulunduran bir gübre türüdür. Bu gübrede yaklaşık olarak %2 oranında azot bulunur.

Güvercin Gübresinde Fosfor Var Mıdır? Miktarı Ne Kadardır?

Güvercin gübresi, içinde fosfor bulunduran bir gübre türüdür. Güvercin gübresinde %0,07 oranında fosfor bulunur. Bu oran ile birlikte güvercin gübresinde en düşük fosfor oranı tespit edilmiştir.

Güvercin Gübresinde Kalsiyum Var Mıdır? Miktarı Ne Kadardır?

Güvercin gübresi, içinde kalsiyum bulunduran bir gübre türüdür. Güvercin gübresinde %0,723 oranında kalsiyum bulunur. Bu oran ile birlikte güvercin gübresinde en yüksek kalsiyum oranı tespit edilmiştir.

Güvercin Gübresinde Potasyum Var Mıdır? Miktarı Ne Kadardır?

Güvercin gübresi, içinde potasyum bulunduran bir gübre türüdür. Güvercin gübresinde %1,06 oranında potasyum bulunur.

Güvercin Gübresi Neden Değerli?

Güvercin gübresinin değeri, doğal yollar ile kendiliğinden yanmış gübre özelliğine sahip olmasından ve kolay kolay bulunamamasından ileri gelir. Tarım ile ilgilenen kişilerin de çok iyi bildiği gibi güvercin gübresi, çok güçlü bir gübredir.

Güvercin gübresinin, dünyanın en iyi gübresi olduğu iddia edilir. Bunun sebebi, insan eli değmeden kendi halinde yanmış halde bulunması ve bu sebeple eşi bulunmaz olmasıdır. Güvercin gübresi, çok yüksek kayalıkların tepesinde kendiliğinden oluştuğu için insan eli değmeden oluşur.

Güvercin Gübresi ve Şerbeti Faydaları Nelerdir?

Güvercin gübresinin ve şerbetinin yararları, çok değerli ve güçlü bir gübre olmasından dolayı oldukça fazladır. Bu faydalardan bazıları şu şekildedir:

  • Tarım toprağında verimliliği artırır.
  • Tarım ürünlerinin sağlıklı bir biçimde yetişmesine destek olur.
  • Tarım ürünlerinin kalitesinde artışın söz konusu olmasını sağlar.
  • Tarım ürünlerinin büyüme hızının artmasını sağlar.
  • Tarım ürünlerinin olumsuz koşullara karşı daha güçlü olmasına yardımcı olur.

Güvercin Gübresi ve Şerbeti Olası Zararları Nelerdir?

Güvercin gübresi ve şerbetinin olası zararları, önerilen miktardan fazla uygulama yapılması halinde söz konusu olabilir. Fazla kullanıma bağlı olarak meydana gelebilecek olan zarar, bitki köklerinin yanması ve bu sebeple bitkinin ölmesi şeklindedir.

Güvercin Gübresi İnsana Zarar Verir Mi?

Güvercin gübresinin insanlara zararı söz konusu olabilir. Fakat güvercin gübresi kullanımının, insan sağlığını doğrudan doğruya etkilediğine ilişkin kesinlik yoktur.

Güvercin dışkılarının, bu dışkıların pek çok virüsü taşıması ve herhangi bir bulaşıcı hastalığa neden olabilmesi sebebiyle, işçilerin sağlığını tehdit etmesi ihtimal dahilinde olan bir durumdur.

Güvercin Gübresi Fidanlara Zarar Verir Mi?

Güvercin gübresinin fidanlara, bitkilere, meyvelere veya sebzelere fazla miktarda uygulanır ise kurumalarına ve ölmelerine sebep olur. Fakat yeterli miktarda uygulanan güvercin gübresi, diğer gübrelere oranla çok daha yüksek verim sağlar.

Güvercin Gübresi ve Şerbeti Ne İşe Yarar?

Güvercin gübresi ve şerbetinin kullanılmasının amacı asıl ve en temel olarak söz konusu ürünlerin verimliliğinin yani m2 başına düşen ürün miktarının artmasının sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra güvercin gübresi ve şerbeti, ürün kalitesinde de ciddi artış gösterir.

Güvercin Gübresi ve Şerbeti Nasıl Elde Edilir?

Güvercin gübresinin oluşumu, pek çok hayvanın ulaşım sağlayamayacağı dik kayalıkların tepelerinde meydana gelir. Bu tepelerde zaman içerisinde katman şeklinde biriken güvercin dışkıları, en doğal aşamalardan geçerek gübre halini alır.

Gübre halini alan güvercin dışkılarının, herhangi bir işleme tabi tutulmadan gübre olarak kullanılması söz konusudur.

Güvercin gübresi şerbeti ise en az 2 gün dinlenmiş ve kloru alınmış suyun kullanılması ile yapılır. Güvercin gübresi şerbetinin elde edilmesi için oksijenli suyun varlığı aranır. Bunun sebebi, gübredeki yararlı mikroorganizmaların faaliyete geçmesini sağlamaktır.

Güvercin gübresi, uygun şartları sağlayan suda 24 saat bekletilir.

Güvercin Gübresi Nasıl Fermente Edilir?

Güvercin gübresi, fermantasyona uğramak sureti ile çok daha verimli bir hale gelir. Söz konusu fermantasyon, insan elinin ve emeğinin değmesine gerek olmadan kendiliğinden gerçekleşir.

Güvercin Gübresi ve Şerbeti Nasıl Kullanılır?

Güvercin gübresinin kullanımı, içerdiği yüksek fosfor ve azot oranı sebebiyle dikkatli yapılmalıdır. Aynı zamanda güvercin gübresi oldukça güçlü olduğu için uygulanması gereken miktara göre kullanılması gerekir.

Güvercin gübresinin ilkbahar aylarının başına uygulanması, maksimum verimin elde edilmesi bakımından önem arz eder. Dolayısıyla güvercin gübresinin verilmesi aşamasında aşırıya kaçılmaması gerekir.

Güvercin gübresinin kullanılmadan önce 1 yıl boyunca bekletilmesi gerekir. Aksi takdirde toprağın mineral dengesinde bozuklukların meydana gelmesine sebep olur.

Güvercin gübresinin tarla ya da bahçelerde kullanılmasının nedeni, ürünlerin çok daha sağlıklı ve verimliliği artmış bir şekilde yetişmesinin sağlanmasıdır. Güvercin gübresinin kullanımı; ürüne, zamana, ürünün bölgesine ve ürünün tipine göre değişiklik gösterebilir.

Güvercin Gübresi Dönüme Ne Kadar Verilir?

Güvercin gübresinin verilme oranı, m2 başına yarım su bardağından biraz fazla olması şeklindedir. Güvercin gübresinin uygulanacağı alanın büyüklüğüne göre m2 başına uygulanması gereken oranın esas alınarak hesaplama yapılması gerekir.

Güvercin Gübresi Kaç Günde Bir Verilir?

Güvercin gübresinin verilme sıklığı, ekimden sonra ve hasat zamanı aralığında söz konusu olur. Bu aralıkta güvercin gübresi, gelişim süreci boyunca 20 gün aralıklı sürelerle kullanılmalıdır.

Güvercin Gübresi Yapraktan Verilir Mi?

Güvercin gübresinin ağaç, fidan, sebze ya da meyve dibine uygun miktarda uygulanması ile faydaların meydana gelmesi söz konusu olur.

Güvercin Gübresi Nasıl Kullanılır?

Güvercin gübresinin kullanılması aşamasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, uygulanacak olan güvercin gübresinin oranıdır.

Güvercin gübresinin uygulama oranı, söz konusu uygulamadan fayda ya da zarar görüleceğini belirleyen en önemli faktördür. Uygulanması gereken oran belli olan güvercin gübresinin uygulama yapılan yüzeyin her noktasına eşit şekilde karıştırılması gerekir. Aksi takdirde güvercin gübresinden beklenen tam faydanın söz konusu olması mümkün değildir.

Güvercin gübresinin özellikle ilkbahar aylarında, öncesinde gübrelenmiş ve halihazırda bekleyen toprağa uygulanması gerekir. Çünkü güvercin gübresi köklenmeyi kuvvetlendirir ve hızlandırır.

Güvercin gübresinin mutlaka öngörülen oranlarda uygulanması gerekir. Önerilen miktardan fazla kullanılması, zararların meydana gelmesine sebep olurken göz kararı şekilde uygulanması da zararların meydana gelmesi ihtimalini oldukça yükselten bir durumdur.

Ürünlere uygulanacak olan güvercin gübresi ve şerbetinin gerçek ve kaliteli olması gerekir. Aksi takdirde güvercin gübresi ve şerbetinden beklenen faydanın görülmesi mümkün değildir.

Güvercin Gübresi ve Şerbeti Nerelerde Kullanılır?

Güvercin gübresi ve şerbetinin kullanımı; meyveler, sebzeler, fidanlar ya da bitkiler bakımından mümkündür. Uygulama talimatlarına uyulması halinde güvercin gübresinin faydalarının gözle görülmesi söz konusu olur. Aksi takdirde uygulanan ürünün ölümü ile sonuçlanabilecek zararlar gündeme gelebilir.

Oldukça yüksek bir verimliliğe sahip olan güvercin gübresi ve şerbeti, toprak verimliliğini artırdığı için Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir.

Güvercin gübresi, süs bitkisi yetiştiriciliği alanında da oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Çünkü güvercin gübresi, süs bitkilerinin dayanıklılığını ve bağışıklığını artırır. Aynı zamanda güvercin gübresi ve şerbeti, bitkilerin böceklenmesinin önüne geçerken söz konusu ürünlerin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur.

Güvercin gübresi ve şerbeti üzüm yetiştiriciliği alanında da sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.