Anasayfa » 😺 Kedi » Kediler Ölürken Ne Hisseder? Kediler Ölünce Ne Olur, Nereye Gider?
Hamide Sade
Bilge Pakize Editörü

Kediler Ölürken Ne Hisseder? Kediler Ölünce Ne Olur, Nereye Gider?

Kediler ölürken ne hisseder? Bu genellikle oldukça fazla merak edilir.

Bu canlılar ölüm yaklaştığında fiziki birtakım değişimleri vücutlarında olduğunu hissederler.

İştahları eskisi kadar iyi değildir. Baygınlık gibi hisler içerisinde de olurlar.

Genel itibariyle enerjileri artık çok fazla iyi değildir.

Bu canlıların ölümden sonra nereye gittiklerine dair farklı kültür ve dinlerde değişik türden yaklaşımlar söz konusudur.

Kediler Ölürken Ne Hisseder?

Bu canlılar ölürlerken genelde vücut dirençlerinin biraz daha zayıf bir yapıda olduğunu fark ederler.

Halihazırda buna dair belirtileri de insanların dışarıdan bir ölçüde gözlemleme şansları vardır.

Onları yemek önlerinde bile olsa yememeleri, göz kısımlarında birtakım çukurlukların meydan gelmesi, bu sürece girdiklerinin önemli göstergelerinden biridir.

Kediler Ölünce Ne Olur? Nereye Gider?

Kedilerin ölümüne dair tarih boyunca birbirinden farklı görüşler ortaya atılmıştır.

Her bir din, kendi özelinde durumu değerlendirmiş ve buna göre bazı inanış sistemlerini kabul etmiştir.

Bu canlıların ölmelerinden sonra ruhlarının farklı bir canlıya reenkarne olacağı gibi bir inanış vardır.

İnanç sistemleri arasında kediler öldüklerinde cennete de gidebilirler veya ruhsal bir enerji olarak başka bir alanda varlıklarını sürdürmeye devam da edebilirler.

Farklı İnançlara Göre Kediler Öldükten Sonra Nereye Gider?

Kediler ve diğer canlı hayvanların ölümleriyle alakalı olarak çoğu kültür duruma değişim bir bakış açısıyla yaklaşır.

  • Genellikle bu din ve kültürlerde çoğu zaman cennet-cehennem kavramları,
  • Ruhsal enerjinin varlığı gibi unsurlar daima yer alır,

Durumla alakalı tam net bir ortak görüş olmadığı için konuyu değerlendirme noktasında süreci ayrı ayrı ele almak gerekir.

İslam İnancına Göre Kediler Öldükten Sonra Nereye Gider?

İslam inancına göre diğer canlılar gibi kedilerin de cennete giderecekleri öngörülür.

Ancak burada belirtilen cennet, yalnızca onlara özel nitelikte olan bir alanı ifade ediyor.

Kendi varlıklarına göre olan bu ruhsal boyut alanına ulaşacakları düşünülüyor.

Kediler için onların ruhları baki kalacak denir.

Akıldan mahrum oldukları için bu canlılar günah veya sevap gibi durumlardan istisna olarak diğer aleme göç ederler.

Hristiyanlık İnancına Göre Kediler Öldükten Sonra Nereye Gider?

Hristiyanlık inancı çerçevesinde de hayvanların ölümlerine dair birtakım görüşler vardır.

Bu inanç kapsamında kiliseler genel olarak kedilerin ölümden sonra cennete gideceklerini savunuyor.

Fakat farklı bir hadis görüşüne göre ise onların insanlara benzemedikleri için cennete girme gibi bir durumları yoktur.

Tevrat’a Göre Kediler Öldükten Sonra Nereye Gider?

Tevrat özelinde de kedilerin ve diğer canlıların ölümleriyle alakalı bazı hususlara değinilmiştir.

Bu din özelinde de ölümden sonraki yaşama inanılıyor.

Canlıların bir ruha sahip olarak varlıklarını yine sürdürdüklerinden bahsediliyor.

Aynı zamanda gelecekte yeni bir bedende tekrardan dirilme olacağı da ifade ediliyor.

Kedilerin, hayvanların insandan farklı bir ruha sahip oldukları için cennete girmeyecekleri savunuluyor.

Yahudilikte konuyla ilgili birtakım fikir ayrılıkları bulunuyor.

Budizm’e Göre Kediler Öldükten Sonra Nereye Gider?

Budizm inancı kedilerin de tıpkı insanlar gibi öz ve güçlü bir ruhsal varlığa sahip oldukları fikrini savunuyorlar.

Bu canlılar öldüklerinde onların ruhsal enerjileri cennet türünde bir yere ulaşır, yeniden doğum olana kadar orada vakit geçirirler.

Hinduizm’e Göre Kediler Öldükten Sonra Nereye Gider?

Hinduizm inancıyla Budizm arasında belli başlı bazı benzerlikler vardır.

Onlar da canlı ruhlarının varlığına ve daha sonra ise tekrardan fiziki olarak doğacaklarına inanıyorlar.

Evcil hayvanlara birileri bakıyorsa eğer onlar bir sonraki yaşama insan olarak gelme potansiyellerine sahiptirler.

Hinduizm’de durumla alakalı böyle bir yaklaşım söz konusudur.