Anasayfa » Sultan Papağanı » Sultan papağanı (dişi, erkek) çok öter mi, neden, ne zaman?
Yeliz Özdemir
Bilge Pakize Editörü

Sultan papağanı (dişi, erkek) çok öter mi, neden, ne zaman?

Sultan papağanının ötüşü diğer kuş türlerine göre oldukça azdır.

Ev ortamında yaşayan kişiler için sultan papağanı ötme sıklığı konusunda net bir bilgi sahibi olmak, papağanın bulundukları ortam için yüksek ses açısından problem yaratıp yaratmayacağını bilmeleri açısından oldukça önemlidir.

Bu papağanların ötme şeklinin, ötüşteki ses tonunun ya da ötme sıklığının değerlendirildiği iki ayrı alan vardır.

Bu alanlardan biri sultan papağanın ötüşü ile sahip olduğu cinsiyeti ayırt etmek, ikincisi ise sürü içerisinde ki ötüşleri ile sürüyü toplamaktır.

Sultan Papağanının Ötüşü ile Cinsiyet Ayırt Etme

Sultan papağanlarının ötüşü, cinsiyetlerini ayırt etmek konusunda en çok tercih edilen yöntemlerden biridir.

Tam olarak bir cinsiyet ayrımının yapılabilmesi için her ne kadar papağanın 6 aylık bir süreyi tamamlamış olması gerekse de bu yöntem, papağanın bakımını yapan kişiye papağanın cinsiyeti ile ilgili ön bir bilgi verebilir.

Erkek papağanlar özellikle çiftleşme dönemlerinde dişilerini ikna etmek için yüksek sesli, ardı ardına gelen ötüşler çıkarırlar. Ancak bu sesler rahatsız edici düzey de ve sürede değildir.

Dişi sultan papağanlarının ötüşü erkeklerine göre daha düşük bir tondadır.

Ayrıca dişi sultan papağanları erkekleri gibi ardı ardına ötüşler gerçekleştirmezler.

Bu özellikleri ile dişiler, erkeklere göre daha sessiz bir yapıya sahiplerdir.

Sultan Papağanının Sürü İçerisinde Sergiledikleri Ötüş Stilleri

Sultan papağanlarının ötüş stilleri, onlara ev ortamında bakmak isteyen kişilere fikir vermesi dışında, bulundukları sürü içerisinde de başka anlamlara gelebilmektedir.

Sultan papağanı sürülerinin dinlenmek için tercih ettikleri yerlerde, sabaha karşı yüksek sesli ötüşler ortaya çıkar.

Bu ötüşlerin çıkarılmasında ki en büyük amaç yollarına devam edecek olan sürünün içerisinde bir eksik olup olmadığını anlamaktır.

Papağanlar durdukları yerden çıkardıkları sesler ile var ise sürüden uzaklaşmış olan diğer papağanları geri çağırırlar.

Sultan papağanları sürü halindeyken bir anda havalanarak, yüksek tondan ötmeye başlar ise bu, ortamda bir tehlike gördüklerine işaret eder.

Papağanlar tehdit olarak algıladıkları durumu, havalanarak ortadan kaldırırlar.

Kuş familyasına bakıldığında, ötüşlerinin tonundan yüksekliğine kadar bu özelliklerini bu kadar çok yönlü kullanan başka bir türe rastlamak mümkün değildir.