Anasayfa » Güvercin » Güvercin Beslemek, Avlamak (Öldürmek) Sevap Mı, Günah Mı, Caiz Mi? Uğursuzluk Getirir Mi? 
Yeliz Özdemir
Bilge Pakize Editörü

Güvercin Beslemek, Avlamak (Öldürmek) Sevap Mı, Günah Mı, Caiz Mi? Uğursuzluk Getirir Mi? 

Güvercin yetiştirmek büyütmek ve avlamanın caiz olup olmadığı bazı din alimleri tarafından İslami çerçevede çoğu kez yorumlanmıştır. Güvercin yetiştirmek İslami açıdan, yetiştirmenin maksadına göre kimi zaman caiz kimi zaman mekruh olarak yorumlanmıştır.

Güvercin Beslemek Sevap Mı, Günah Mı, Caiz Mi?

Güvercin beslemek İslami açıdan yetiştirmenin niyetine göre yorumlanır. Güvercin büyütmek şu niyetlerle yapıldığı taktirde Nevevi tarafından caiz olarak yorumlanmıştır:

  • Yetiştiren kişinin yalnızlığını gidermek için yetiştiriliyorsa caizdir.
  • Yetiştiren kişi, haberleşmede kullanacaksa (posta güvercini maksadıyla) caizdir.

Güvercin yetiştirmek, uğur getirmesi maksadıyla yapılıyorsa mekruh olarak yorumlanmıştır. İslam alimlerine göre uğur getirmesi için yapılan bu tür faaliyetler mekruh olarak nitelendirilir.

Kimi İslam alimleri ise, güvercinlerin hudutsuz yaşaması gerektiğini ve onların bir kafes içinde mahsur bırakılmasının doğru olmadığını öğütler. Bu konu hakkındaki genel olarak ortak fikir, güvercin beslemenin belli bir fayda için yapılması gerektiğidir. Bu faydalar dışında, güvercinin hürriyetinden yoksun bırakılması İslam alimlerince önerilmez.

Güvercin Beslemek Uğursuzluk Getirir Mi?

Güvercin beslemenin uğursuz olduğu inanışı tamamen batıldır. Kimi batıl inançlarda hayvanların üzerine uğur veya uğursuzluk yüklenir. Örneğin uğur böceğine adıyla müsemma şans getirdiği atfedilmiştir. Kara kedi ise uğursuzluk olarak görülür.

Güvercin yetiştirmek ise kimi batıl inançlarda uğur, kimilerinde ise uğursuzluktur. Konuya İslami çerçeveden bakıldığında güvercine bu şekilde herhangi bir atıfta bulunulmaz. Yalnızca din alimleri, şans getirmesi için yapılan güvercin büyütme işini mekruh saymıştır.

Güvercin Avlamak (Öldürmek) Sevap Mı, Günah Mı, Caiz Mi?

Güvercin avlamak dinen caiz olarak yorumlanır. Avlanmak, İslam dinince insanlara caiz kılınmıştır. İnsan, beslenme ihtiyacı için avlanma gereksinimi duyar. Bu gereksinimin güvercinler üzerinden yapılması mekruh değildir.

Güvercin avlamak dini açıdan sevap veya günah olarak yorumlanamaz. Din alimleri bu konuyla ilgili caiz ve mekruh kavramları üzerinden bir kanaate varmışlardır.

Güvercin Avlamak (Öldürmek) Uğursuzluk Getirir Mi?

”Güvercin avlamak uğursuzluk getirir” inanışı, halk arasına yerleşmiş batıl düşüncelerden biridir. Kimi yanlış avlanmaların insanlarda sağlık problemlerine yol açması bu inanışın doğmasına sebebiyet vermiş olabilir. Güvercin yetiştirmek veya avlamak ve uğursuzluk arasında kesin bir bağlantı yoktur.