Anasayfa » Güvercin » Güvercinler Neden Sürekli Öter, Guruldar, Hırlar?
Yeliz Özdemir
Bilge Pakize Editörü

Güvercinler Neden Sürekli Öter, Guruldar, Hırlar?

Güvercinlerin ötmesi ve hırlaması zaman zaman karşılaşılan bir durumdur. Güvercinlerin hırlaması ve ses çıkarması pek çok farklı nedene bağlı olabilir.

Güvercinler Neden Sürekli Öter?

Güvercinlerin ötmesi tek bir nedene ya da birden fazla nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Elbette her canlı gibi güvercinler de zaman zaman tuhaf sesler çıkarabilirler. Bu durum her zaman bir olumsuzluğa işaret etmez.

Güvercinlerin sık sık ötme nedenlerinin başında çiftleşme döneminde olmaları gelir. Çiftleşme dönemine giren güvercinler hem üreme döneminin öncesinde hem de üreme döneminin sonrasında sık sık ötebilirler. Bunun nedeni üremeye hazır olan güvercinlerin diğer güvercinlerine kur yapmasıdır.

Güvercinlerin hırlaması veya ses çıkarması yalnızca çiftleşme dönemine bağlı olmayabilir.

Güvercinler Neden Sürekli Guruldar?

Güvercinlerin guruldaması oldukça doğal bir olaydır. Güvercin guruldaması köpeklerde havlamaya, kedilerde ise miyavlamaya benzer. Yani bu durum bütün güvercinlerde görülen ve her gün gerçekleşen bir durumdur.

Güvercinler hareket ederken ya da dururken guruldayabilirler. Doğadaki birçok kuş türünün iletişim için kullandığı farklı yöntemler vardır. Ancak sanılanın aksine hayvanlarda yalnızca beden dili iletişim aracı olarak kullanılmaz.

Hayvanlar kendilerine has sesler çıkararak da birbirleriyle iletişim kurabilirler. Serçelerin ötmesi ve papağanların konuşması ne kadar doğalsa güvercinlerin guruldaması da bir o kadar doğaldır.

Güvercinler Neden Sürekli Hırlar?

Güvercinin hırlaması çoğunlukla güvercin hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Ne yazık ki güvercinlerin iç organları oldukça hassastır. Aynı zamanda zayıf bir bünyeye sahip olan güvercinlerin aşılarının aksatılması ya da travma geçirmesi durumunda hastalanması kaçınılmazdır.

Güvercinlerin hırlaması, kusması ve anormal hareketler sergilemesi ciddi bir hastalığa işaret edebileceği için en kısa sürede bir veteriner hekim tarafından kontrol edilmelidir.