Anasayfa » Güvercin » İslamiyet’te Güvercinler Ve Peygamberimizin Güvercinler İle İlgili Hadisleri
Yeliz Özdemir
Bilge Pakize Editörü

İslamiyet’te Güvercinler Ve Peygamberimizin Güvercinler İle İlgili Hadisleri

Güvercinlerin İslamiyet’teki yeri oldukça özeldir. İslam dinine göre güvercinler yuvasını bozmanın ve zarar vermenin caiz olmadığı, insanlar için yol gösterici niteliğinde olan özel canlılardır.

Güvercin Beslemek Malayani ve Faidesiz Olduğu İçin Peygamber Efendimiz (Asm) Tarafından Yasaklanmıştır

İslam dinine göre güvercin beslemek bazı durumlarda caizdir. Örnek vermek gerekirse; insanlar güvercini yumurtası, yavrusu ya da haber taşıması için besliyorsa bu durum caizdir ve dine aykırı değildir. Ancak güvercin farklı amaçlarla besleniyorsa bu durum sakıncalıdır ve yasaklanmıştır.

Geçmişte peygamberin bir güvercinle eğlenen birini görmesi üzerine “şeytan şeytani takip ediyor” şeklinde bir cümle kurduğu bilinir. Bu cümlede hem insan hem de güvercin şeytan olarak nitelendirilmiştir.

Sebep ise insanın güvercinle eğlenerek faydasız ve boş bir eylem gerçekleştirmiş olmasıdır. Ancak İslam dinine göre güvercinler özel canlılardır ve günümüzde insanlar tarafından sevilerek beslenirler.

İbrahim Canan Hz. Peygamberin (Asm) Sünnetinde Terbiye Adlı Kitabında “Peygamberimiz Yalnızlıktan Şikâyet Edenlere Bir Çift Güvercin Edinmelerini Tavsiye Etmiş” Buyuruyor

Bazı kaynaklarda geçmişte peygamberin yalnızlıktan şikâyet eden insanlara güvercin beslemelerini tavsiye ettiği belirtir.

Bu durum güvercinin insanı meşgul ederek şeytan olarak nitelendirilmesi ve beslenmesinin yasaklanmasıyla ters düşse de birçok kaynak güvercinlerin her zaman insanlar için iyiye işaret olduğunu gösterir. Güvercin rüyada da normal hayatta da iyiliğin, mutluluğun, güzelliğin ve masumiyetin sembolüdür.

Güvercinlerden insanlara bir zarar geleceği iddia edilmez. Bu nedenle yalnız kalan insanların kendilerine yol gösterici ve yoldaş olarak güvercin beslemeleri tavsiye edilmiştir.

“Kanatları Kesilmiş Güvercinler Edinin. Çünkü Onlar Cinleri Yavrularınızdan Uzaklaştırır.” (Ramuz, Gümüşhanevi, İbn Abbas’tan)

Kanatları kesilen güvercinlerin insanları kötülüklerden koruduğuna inanılır.

İslam’a Göre Güvercinlerin Genel Hükmü Nedir?

İslam dinine göre güvercinlerin genel hükmü insanlara yol gösterici ve şans getiren bir canlı olduklarıdır. Bu konu çeşitli görüşlerin ortaya çıkmasına ve tartışmaların yaşanmasına yol açsa da güvercinler hiçbir kaynakta insana zararı olan, uğursuz ve kötü canlılar olarak tanımlanmazlar.

Genel itibariyle ele alındığında İslam dinine göre güvercinler saflığın simgesi olarak bilinir.